Intraservices tjänster


Automatisera inköpsprocesser 

Projektet Automatisera inköpsprocesser var en fortsättning på projektet Digitalisering inom område operativt inköp som genomfördes 2020. Projektet bidrog till mer effektiv och digital hantering med god kvalitet i stadens processer inom inköp.

Om projektet

Kort om projektet och dess bakgrund.

Projektidé och projektmål

Om vad projektet ska bidra till och vad som kan automatiseras.

Leveranser

Leveranser från projektet.

Projektuppbyggnad

Så är projektet uppbyggt.

Nyheter från projektet

Senaste nytt inom automatisering av inköp.

Kontakt


Projektägare:

Birgitta Andersson

  

Projektledare:
Katarina Pusa Jakobsson


Biträdande projektledare:

Vakant

Nyheter från projektet

Vill du veta mer om vilka processer som är på väg eller redan har börjat testas i pilot?

Här kan läsa flera nyheter från projektet.

Vill du lämna ett förslag till en process som kan automatiseras?

Hör gärna av dig till projektledare Katarina Pusa Jakobsson som berättar mer.

Vi har en mall som du kan ta en titt på nedan och fylla i.

Klicka här för att komma till mallen

Standardiserat arbetssätt
vid automatisering

Standardiserat arbetssätt vid automatisering är under utveckling för staden. Arbetet drivs av Intraservices övergripande projekt etablera tjänst med stöd av RPA. Klicka på länken för att se de övergripande stegen i den så kallade produktionsmodellen.

Länk produktionsmodell RPA

Vill du veta mer om hur vi hanterar beskrivning av en lösning? Vi har en mall för det.

Klicka här för att ta en titt på mallen för lösningsbeskrivningen.


Begrepp inom digitalisering

"Digitalisering" är ett brett begrepp och kan betyda många olika saker. Här berättar vi lite om de begrepp som är aktuella i projektet.

Seminarium med tema automatisering 

Verksamhetsområdena HR, Ekonomi och operativt inköp, Vård och omsorg och IT arrangerade en seminariedag 1 september 2020. Temat var automatisering via Robotprocessautomation (RPA).

Seminariet hade som syfte att dela erfarenheter, omvärldsbevakning och forskning från andra kommuner och akademin.

Här hittar du alla programpunkterna samt länkar till powerpointoch
inspelningar från dagen.

${loading}