Att arbeta digitalt

Att arbeta digitalt ska koordinera projekt från tre tjänsteområden så att dessa samverkar och skapar förutsättningar för och bidrar till att skapa en användarcentrerad digital arbetsplats.

Uppdatering: Att arbeta digitalt avslutades som projekt vid årsskiftet 2020/2021. Men arbetet och samarbetet går vidare genom de ingående projekten. Kontakta Stina Hall Hellqvist, verksamhetschef på Intraservice, om du har frågor.

Samhället står inför stora utmaningar framöver med en åldrande befolkning och ökade behov av och krav på digitala tjänster hos dem vi är till för. Att möta dessa utmaningar ställer stora krav på verksamhetsförändringar, att vi jobbar smartare och bättre. En viktig del i denna verksamhetsutveckling är en användarcentrerad digital arbetsplats, en smart arbetsplats som hjälper medarbetaren att prestera sitt bästa utifrån situation och plats.

Det koordinerande projektet Att arbeta digitalt ska samordna projekt och uppdrag från olika tjänsteområden som alla ingår i stadens arbete kring digital arbetsplats. De ingående projekten och initiativen berör alla stora delar av staden och handlar på ett eller annat sätt om dokumenthantering, samarbete och kommunikation. Områden som måste hänga ihop i en helhet för att bidra till att skapa en bra digital arbetsplats. Det handlar om att utnyttja potentialen i nya digitala verktyg, utveckla verktygen utifrån användarnas behov som skapar nytta för stadens förvaltningar och bolag, skapa bättre förutsättningar för hantering och lagring av information samt att hantera arkivfrågor.

En förutsättning för att kunna utveckla är avveckling av de befintliga it-plattformarna som funnits i många år och som innehåller stora mängder information. Avvecklingen och utvecklingen av nya digitala verktyg och arbetssätt innebär en stor förändring för alla medarbetare i staden.

Fångar upp och analyserar mellanrum

Mellanrum är frågor som hamnar mellan olika ansvarsområden eller som berör flera områden. Att arbeta digitalt fångar upp mellanrummen, analyserar och föreslår åtgärder.

Läs mer om mellanrummen.

Vilka projekt och satsningar ingår i Att arbeta digitalt?

 • Införa internt digitalt nav
  Nytt intranät och den naturliga ingången till den digitala arbetsplatsen​ för medarbetare och chefer. Tillgång till information, verktyg, tjänster, grupper/nätverk direkt från det digitala navet.
  Läs mer om projektet.
 • Införa stöd för politisk ärendehantering
  Projektet ska ta fram en gemensam process samt upphandla och införa ett nytt it-stöd för stadens politiska ärendehantering.
  Läs mer om projektet.
 • Införa mellanarkiv 
  Projektet ska ta fram lösningar för hantering och lagring av stadens information mellan verksamhetssystemet och Regionarkivet, vilket bland annat är nödvändigt vid avveckling av it-stöd.
  Läs mer om projektet
 • Avveckla Notes
  Handlar om att avveckla Notes och ta fram möjliga ersättningslösningar.
  Läs mer om uppdraget.
 • Utveckla Office 365
  Behovsstyrd utveckling inom Office 365 där stadens verksamheter är drivande i arbetet med vilka behov och vilka arbetssätt som kan förändras med hjälp av Office 365 som verktyg.
  Läs mer om arbetet.

Strategin: En användarcentrerad digital arbetsplats

Intraservices strategi för digital arbetsplats är framtagen för att skapa samsyn kring begreppet digital arbetsplats i Göteborgs Stad och beskriva en målbild för vad vi vill uppnå med den digitala arbetsplatsen inom Intraservice och på sikt i hela staden.

Vår definition av digital arbetsplats är: ”Den digitala arbetsplatsen är användarens enhet och de digitala tjänster som konsumeras”.

Målet är att vi ska ha en användarcentrerad digital arbetsplats som är designad ur ett helhetsperspektiv. En smart arbetsplats som utifrån situation och plats hjälper medarbetaren att prestera sitt bästa.

Det är medarbetarna som skapar värdet i den digitala arbetsplatsen så vi ska erbjuda säkra och användarcentrerade tjänster som gör vardagen så enkel och effektiv som möjlig.

Vi har samma fokus på den digitala som den fysiska arbetsmiljön. Den användarcentrerade digitala arbetsplatsen tillsammans med den fysiska och god kultur, ledarskap och arbetssätt skapar den bästa arbetsplatsen och gör att Göteborgs stad är en attraktiv arbetsgivare för anställda och attraherar ny kompetens.