Senaste nytt

Här kan du läsa nyheter om vad som händer i projektet eGO.

 • Slutrapport för projektet

  2019-09-27 Projektet har haft hög måluppfyllelse både på individ och verksamhetsnivå och såväl IT-ambassadörer, medarbetare och chefer är nöjda med projektets aktiviteter och resultat. Nu är slutrapporten klar och godkänd av ESF.

 • Material från konferensen 26 april

  Den 26 april bjöd eGO in till heldagskonferens för att sprida sina erfarenheter från projekttiden. Här hittar du materialet från konferensen.

 • Se filmen om eGOs IT-ambassadörer

  I Skype-intervju med Malin Öhrfelt, Maria Ortiz, Jon Svangren och Sarah Mellgren får du höra mer om hur det är att vara IT-ambassadör.

 • Välkommen till konferens om eGO och IT-ambassadörerna

  Kollegor som utbildar varandra i mobilt arbetssätt och digital kompetens. Det är vad EU-projektet eGO har arbetat med de senaste tre åren. 26 april har projektet en heldagskonferens för att berätta om sina erfarenheter och lärdomar.

 • Nu är IT-ambassadörerna igång med utbildningarna

  Den 31 mars ska närmare 4000 undersköterskor och vårdbiträden ha fått utbildning i PluGo:s app och grundläggande IT-kunskap på användarnivå.

 • Läs den senaste utvärderingen om projektet eGO

  Den senaste utvärderingen från projektet har fokuserat både på referensgruppen för projektet och de nya IT-ambassadörerna, men har också med synpunkter från tidigare IT-ambassadörer inom hemtjänsten.

 • Vad händer inom projektet eGO?

  Projektet riktar fokus på två nya målgrupper: undersköterskor på särskilt boende samt social omsorgspersonal inom boendestöd och personlig assistans.

 • Läs den senaste utvärderingen om eGO

  Många medarbetare har ett mycket gott helhetsintryck av IT-ambassadörerna. Det visar den senaste undersökningen av projektet som företaget Serus har gjort.

 • Utvärdering visar på ökad kunskap och bättre förståelse

  De allra flesta av IT-ambassadörerna och deras enhetschefer är positiva till eGO:s verksamhet och arbetssätt hittills. Det visar resultatet av den andra utvärderingen som företaget Serus har gjort av projektet. Utvärderingen visar bland annat på en ökad kunskap i mobilt arbetssätt och en ökad förståelse för IT-ambassadörernas uppdrag.

 • Nytt tillfälle för öppet hus 12 april

  I slutet av februari höll projektet eGO öppet hus, för att berätta om sitt arbete och erfarenheter hittills. Om du missade att besöka projektet då, har du chansen igen 12 april.

 • Nytt studiematerial om mänskliga rättigheter

  Nu finns ett nytt studiematerial om mänskliga rättigheter för hemtjänsten. Materialet har tagits fram inom ramen för eGO och utgår från innehållet på det träffar som IT-ambassadörerna hade under våren 2017.

 • IT-ambassadörerna positiva till projektet eGO

  eGO:s IT-ambassadörer har deltagit i en första utvärdering av projektet. Resultatet visar att de flesta är nöjda och tycker att deras uppdrag känns utvecklande och meningsfullt.

 • IT-ambassadörerna coachar kollegorna

  Projektet eGO:s IT-ambassadörer i hemtjänsten arbetar med att förbereda både sig själva och sina verksamheter för en ökad digitalisering. I Örgryte-Härlanda har IT-ambassadören Bengt Wullt bland annat fått tid på ett APT för att diskutera fördelarna med det mobila arbetssättet.

 • IT-ambassadörerna har fått mobiler

  Under våren får alla IT-ambassadörer i projektet eGO sina nya mobiler. Därmed kan de fungera som stöd när mobiler lämnas ut till övriga kollegor i staden.

Gå till sida:

 • 1