Intraservices tjänster

Mobilt arbetssätt i vård och omsorg

Under 2017 och 2018 får 10 000 medarbetare inom vård och omsorg möjlighet att gå över till ett mobilt arbetssätt. Det är medarbetarna i utförardelen inom äldreomsorg, funktionshinder och hälso- och sjukvården som kommer att få en personlig mobil enhet med tillgång till appar för de verksamhetsstöd de använder i sitt arbete.

Det mobila arbetssättet skapar förutsättningar för ett smartare arbetssätt och ska göra yrket mer attraktivt. Det skapar också större möjligheter för brukare och patienter att vara delaktiga i dokumentationen.

Här hittar du svar på vanliga frågor om det mobila arbetssättet.

På Intraservice arbetar fyra projekt med att ta fram och möjliggöra det mobila arbetssättet:
PluGo - ett nytt IT-stöd för planering och uppföljning av verksamheter inom äldreomsorg och IFO/funktionshinder.
Treserva mobilt arbetssätt - tillgång till Treservas genomförandewebb som app i mobilen
ViGo - ett nytt journalsystem för hälso- och sjukvården
eGO - ett EU-finansierat projekt som stöttar medarbetarna i hemtjänst och hemsjukvård i när verksamheterna inför nya IT-stöd och välfärdsteknik.

Senaste nytt

Här hittar du senaste nytt om vad som händer i projekten. Du kan också gå in och läsa tidigare nyheter.

Om projekten

Fyra projekt på Intraservice arbetar med att skapa förutsättningar för ett mobilt arbetssätt. Läs mer om projekten här.

Rustar medarbetarna

eGO är ett EU-finansierat projekt som arbetar för att stötta medarbetarna i hemtjänst och hemsjukvård när verksamheterna inför PluGo och ny välfärdsteknik.

Presentationsmaterial

Här har vi samlat presentations- och informationsmaterial från de olika projekten.

Den mobila tjänsten

Intraservice har tagit fram en mobilt tjänst, för att ge medarbetare inom vård och omsorg tillgång till ett mobilt arbetssätt. Läs mer om tjänsten här.

Använd Datorhjälpen!

I guiden Mobilt arbetssätt för vård och omsorg på Datorhjälpen finns mer information om den mobila tjänsten. Här hittar du information om hur du använder både mobilen och de olika verksamhetsstöden (apparna). Här finns också tydliga anvisningar kring säkerhet och användning.
Mobilt arbetssätt för vård och omsorg

Introduktion
till mobilen

Här hittar du introduktionsmaterialet som alla verksamheter ska använda när de lämnar ut mobiler till medarbetarna. Materialet innehåller både instruktion för hur du startar upp mobilen samt anvisningar kring säkerhet och användning.

Introduktionen uppdateras regelbundet. Du hittar alltid den senaste versionen här:

Introduktion till mobilen

Europeiska socialfonden finansierar eGO . eGO är ett projekt som arbetar för att rusta medarbetare inom vård och omsorg för digitalisering av verksamheten.

SITHS-kort
för säker inloggning

Alla medarbetare behöver ha ett personligt SITHS-kort för att logga in i de mobila verksamhetssystemen. Läs mer om SITHS-korten i Datorhjälpen:

Guide om SITHS-kort/eTjänstekort

PluGo support

PluGo införs i hemtjänsten i hela staden under hösten 2017. Du som arbetar i PluGo hittar information om uppdatering och förändringar på PluGo:s egen nyhetssida:

PluGo support- och driftsinformation

 

${loading}