Intraservices tjänster

Automatisering av försörjningsstöd

Göteborgs Stad har ett uppdrag från kommunfullmäktige att automatisera handläggningen av försörjningsstöd så långt som det är möjligt. Syftet är att socialsekreterarna ska kunna fokusera på det sociala arbetet, medan den digitala medarbetaren Görel tar hand om delar av det administrativa arbetet.

De fyra socialförvaltningarna och Intraservice arbetar tillsammans i projektet Automatisering av försörjningsstöd. Projektet pågår under 2021-23 och arbetet är uppdelat i två etapper. I första etappen ska vi:

  • förbättra och breddinföra e-tjänst för återansökan för hela staden.
  • införa en digital medarbetare (robot) som hjälper oss att kontrollera ansökningar som kommer in via e-tjänsten.

Här kan du ser hur vi tänker oss processen i etapp 1.

I den andra etappen utvecklar vi den digitala medarbetaren, så att den även kan hjälpa oss att göra normberäkningar, ta fram förslag till beslut och kommunicera beslutet till sökanden, efter att handläggaren godkänt det.

Här kan du läsa mer om arbetet med den nya e-tjänsten. ​

Informationsfilm om automatisering och e-tjänst

Dokument

Här hittar du styrande dokument för projektet.

Projektdirektiv

Projektplan

Presentationsmaterial

Här hittar du informationsmaterial om automatisering inom försörjningsstödet och e-tjänsten för återansökan. Vi publicerar material löpande under hela projekttiden.
${loading}