Intraservices tjänster

Införa stöd för politisk ärendehantering

Projektet ska ta fram gemensamma processer samt upphandla och införa ett nytt it-stöd för stadens politiska ärendehantering. 

Gammalt it-stöd

Det nuvarande it-stödet LIS i Notes är gammalt och kommer på sikt inte uppdateras eller utvecklas. Med det nya it-stödet och de nya processerna ska vi arbeta mer lika i staden, skapa ännu mer ordning och reda på vår information, följa lagar och riktlinjer på ett bättre sätt, få en enklare administration göra det möjligt att koppla på e-tjänster och andra integrationer på ett helt annat sätt än idag.

Projektets omfattning

Systemstödet ska ersätta Netpublicator och stora delar av LIS. Projektet omfattar inte ersättning av verksamhetsspecifika system, men vi tittar på kommungemensamma integreringar som behöver göras. För dokumenthantering utanför ärenden och för gränssnittet till samarbetsgrupper i Office 365, mellanarkiv och Digitala navet samverkar de olika projekten inom Intraservice.

Projektet tar fram både systemstöd och gemensamma arbetssätt för följande områden:

  • Ärendehantering inklusive godkännandeflöde
  • Dagordning, föredragningslista och kallelser
  • Protokollshantering inklusive digital justering
  • Publicering och anslag
  • Expediering och utskick av handlingar
  • Nämnd- och styrelseadministration
  • Registrering av en handling
  • Synpunktshantering
  • Utlämnandehantering
  • Stödjande och styrande dokument

Gällande avtalshantering tas endast ett gemensamt systemstöd fram. Statistik och rapporter, projektrum/samarbetsytor och mellanarkiv ingår inte i projektets omfattning.

${loading}