Intraservices tjänster

IT-stöd för styrning, uppföljning och intern kontroll

Projektet har upphandlat och ska implementera IT-stödet Stratsys, som stöd för Göteborgs Stads gemensamma processer för styrning, uppföljning och intern kontroll. Vi använder redan Stratsys i Göteborgs Stad men upphandlingen har haft som utgångspunkt att stödet ska bli bättre. Därför ska leverantören nu ge oss en förbättrad och anpassad version av IT-stödet.

Den nya versionen av Stratsys ska successivt implementeras i stadens förvaltningar och bolag under 2022. Implementeringen ska genomföras effektivt, med god kvalitet och utan att störa den dagliga verksamheten. Syftet är att Stratsys ska vara ett bra stöd i stadens dagliga arbete med styrning, uppföljning och intern kontroll. Idag är det framför allt chefer, chefsstöd och förvaltningscontrollers som använder Stratsys.

En viktig fråga i upphandlingen var användarvänlighet och att IT-stödet ska kunna anpassas efter nya förutsättningar och/eller tillägg på lokal nivå. Genom en sådan flexibilitet ska IT-stödet kunna ta hand om både det grundläggande behovet och vara ett stöd för lokala arbetssätt inom hela staden.

Här kan du läsa mer om bakgrund och projektets arbete hittills.

Pågår just nu

Införandet pågår sedan november 2021 och projektet arbetar nu efter den plan som Stratsys och Intraservice har tagit fram för införandet av systemet. Vi beräknar att arbetet pågår till sommaren 2022. Därefter startar utrullningen med målsättningen om att den nya versionen av Stratsys ska vara tillgängligt för förvaltningar och bolag till hösten 2022.

Just nu arbetar projektet med etapp 1 och har även påbörjat det parallella arbetet som utförs inom etapp 4. Under januari kommer projektet att skicka ut riktad information till kontaktpersoner och användare i staden om förändringarna som etapp 4 innebär.


Implementeringen kommer genomföras i två huvudsakliga steg:

1 - Implementering

Implementeringen syftar till att konfigurera systemet, testa och slutligen godkänna Stratsys leverans till Intraservice. Införandet är uppdelat i olika delar. Varje del är avgränsad till stadens olika arbetssätt och dess sammankopplade systemfunktioner inom Styrning, Uppföljning och intern kontroll.

Här kan du läsa mer om varje del i införandet.

Samtidigt genomförs utbildningar för administratörer på både lokal och central nivå, samt för de personer som sedan ska utföra intern utbildning i systemet för slutanvändare.

2 - Utrullning

Utrullningen syftar till att göra systemet tillgängligt för stadens användare. Intraservice kommer att genomföra utrullningen och anpassa den efter stadens planerande och rapporterande arbete. Detta för att utrullningen ska bli så tydligt och inte störa det pågående arbetet i systemet.

Utrullningen inleds med att slutanvändare blir utbildade av de personer som har genomfört ”train-the-trainer” utbildning under implementeringen.

${loading}