Intraservices tjänster

Genomföra förstudie digitalt bokslut

Idag genomförs bokslut manuellt med hjälp av Unit4 ERP och en notes-lösning, I samband med att notes avvecklas behöver staden hitta en ny digital lösning för bokslut.

Syftet med förstudien är att hitta lämpliga lösningar som finns på marknaden. Efter årsskiftet ska staden vara redo att upphandla en lösning för digitalt bokslut.

Förstudien ska bidra till att möta nuvarande och framtida behov av digitala lösningar inom bokslut och redovisning.


Effektmål

  • Efter förstudiens genomförande ska Göteborgs Stad ha ett business case för en ny tjänst inom bokslut och redovisning.
  • Med utgångspunkt ur förstudiens resultat ska Göteborgs Stad, den 1 januari 2022, kunna starta ett upphandlingsförfarande av systemlösning för ett digitalt bokslut.

Tidplan

Förstudien genomförs under perioden 2021-06-01 till 2021-12-31.


Presentationsmaterial

Kommer inom kort

Kontakt

Uppdragsgivare:
Birgitta Andersson

Beställare:
Jenny JohnsénUppdragsledare:

Sidi Stoor

${loading}