Stöd för uppföljning av inköp - utökad behörighet

Kort beskrivning

Utökad behörighet ger tillgång till samtliga rapportformer och justeringsmöjligheter av dessa samt samtliga verksamheters data/ spend. Den vänder sig i första hand till inköpsanalytiker.

Behov/nytta

Säkra din verksamhets förutsättningar för att ha den bästa möjliga översikten med all nödvändig information för att förbättra och styra dina inköp. 

Har du behov att veta:

 • Om din verksamhet köper rätt produkter från rätt leverantör/ avtal?
 • Vilka varor och tjänster ni spenderar pengar på?
 • Vem som köper vad och för hur mycket?
 • Om din verksamhets följsamhet till stadens inköpspolicy?
 • Om era leverantörer debiterar korrekt pris och volym?

 
Nyttan med tjänsteerbjudandet är att du genom inköpsanalysverktyget får möjligheten att följa upp ovanstående behov och identifiera potentiala kostnadsbesparingar genom att systematiskt följa upp era inköp.
 

Villkor för tjänsteerbjudandet

Förvaltningen/bolaget som önskar tjänsten måste använda stadens ekonomi- och e-handelssystem. För att kunna ta emot verktyget måste det att din förvaltning/ bolag också utse en person med lokalt systemansvar. Personen kommer bli kontaktperson mot Intraservices centrala systemägare. 
 
För att kunna få köpa Utökad behörighet måste förvaltningen/ bolaget ha ett politiskt uppdrag att följa upp inköp på stadenövergripande nivå, det vill säga för samtliga verksamheter i Göteborgs Stad. Idag är det enbart Inköp-och uppföljningsförvaltningen som kan köpa Utökad behörighet.
 
Frågor, incidenter och beställningar sker via Intraservice Serviceportalen och skickas in av ett begränsat antal behöriga kontaktpersoner.
 

De förväntningarna som finns på pilot är:

 • Att de lokala avtalen ska vara inlagda i Visma Proceedo.
 • Deltagande på informationsmöte och uppföljningsmöte (max fyra gånger per år, tre timmar varje gång).
 • Deltagande på utbildningstillfälle (2vå heldagar).
 • Engagemang i att arbeta i systemet och vara delaktiga att ta fram förbättringsförslag under pilotåret. Ärenden och synpunkter skickas in via Serviceportalen. 

Program- och utrustningsvillkor:

 • Göteborgklient, det vill säga staden-dator.
 • Webbläsare, såsom senaste versionen av Microsoft Explorer och Google Chrome.

Villkor gällande behörighet:

 • Det krävs ett stadenkonto för att få tillgång till tjänsten.
 • Utsedd person med lokalt systemansvar.

Det är inte tillåtet att spara känslig information som personuppgifter i IT-stödet. IT-stödet är informationssäkerhetsklassat till nivå 1 (Grundsäkerhetsnivå), enligt Göteborgs Stads riktlinje för informationssäkerhet.