Intraservices tjänster

Tjänst: Stöd vid uppföljning av inköp

Kort beskrivning av tjänsten


Under 2020 får ett antal tillfrågade pilotkunder den nya tjänsten. Inga fler kunder kommer att tas emot under 2020.
Stöd vid uppföljning av inköp är ett inköpsanalysverktyg och erbjuder ett konkurrenskraftig  bedömnings- och kontrollverktyg till stadens verksamheter. Tjänsten använder sig av stadens kategoriträd (struktur för kategorisering av inköp)  som är utformat av Inköp- och upphandlingsförvaltningen. Tjänsten möjliggör systematisk uppföljning, analys och rapportering av genomförda inköp.
 
Med sin kraftfulla   kategoriseringsmotor och analys skapas lättillgängliga och ändamålsenliga visuella analysrapporter, vilka underlättar återkoppling till verksamhetens ledning och beställare. Tjänsten Stöd vid uppföljning av inköp gör det enklare för förvaltningar och bolag att säkerställa att rätt produkt köps av rätt leverantör, vilket är ett lokalt ansvar ställt av kommunfullmäktige.
 

Tjänsten riktar sig till dig som har kunskap inom uppföljning, ekonomi och inköp. Vi ser att verktyget är till störst användning för personal med ansvar för uppföljning och kontroller (inköpschefer, ekonomer, analytiker och controllers).

De kunder som är piloter av tjänsten ska inkomma med input och feedback till fortsatt utveckling av tjänsten. Detta kräver att pilotkunderna är tillgängliga och engagerade.

Behov/nytta

Tjänsten ger systematisk, effektiv och kvalitativ uppföljning av verksamhetens inköp. Den ger underlag för ett enhetligt, kvalitetssäkrat och effektivt arbetssätt genom att verktyget ger:

  • ökad kontroll av spend
  • förenklad styrning av inköp
  • identifiera områden för potentiella framtida besparingar
  • förenklad rapportering – standardiserade rapporter
  • systematisk uppföljning av inköp och inköpsbeteende
  • enklare återkoppling till verksamhetens beställare
  • säkrare och mer tillförlitlig information
  • förenklad tillsyn av följsamhet mot gällande lagar, regler och policies
  • ökad kvalitet inom inköpsprocesserna.

Tjänsteerbjudanden

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

${loading}