Intraservices tjänster

Tjänst: Stöd i leverantörsreskontraprocessen

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsten skapar förutsättningar för stadens att sköta betalningen av sina leverantörsfakturor. 

Tjänsten innebär att medarbetare kan hantera leverantörsfakturor på ett effektivt sätt med uppsatta arbetsflöden för ordermatchning, abonnemang och efterattest, vilka följer stadens regler för attest.

Tjänsten innefattar support, systemadministration, förvaltning, deltagande och påverkan vid utveckling av avtal- och beställningsfunktionalitet ledd av systemleverantör samt utbildning och information till anslutna organisationer. 

Tjänsten innebär även att registrera leverantörer i det kommungemensamma leverantörsregistret och administrera fakturor som kräver kompletteringar i leverantörsregistret. 

Tjänsten ska bidra till att säkerställa, följa upp och utveckla effektiva processer och it-stöd. Ge stöd, utbildning och information till stadens organisationer.

Behov/nytta

Tjänsten möjliggör att organisationer kan efterleva Göteborgs Stads inköpspolicy.

Tjänsten ska ge en ökad trygghet för den enskilde och möjliggöra en effektiv beställningsprocess.

Tjänsten skapa nytta genom att bidra till en samlad bild över stadens avtal och möjligheter till uppföljning av inköp.

Tjänsteerbjudanden

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

${loading}