Mottagning, skanning och arkivering av leverantörsfakturor på papper

Kort beskrivning

Mottagning av elektroniska fakturor bidrar till att du kan betala dina fakturor på ett säkert och effektivt sätt och skapar möjlighet att följa stadens beslutade arbetssätt.

Mottagningen sker enligt nationell och europeisk standard, för både svenska och utländska fakturor.

För att beställa tjänsteerbjudandet vänder du dig till Intraservice support via mail. Dit vänder du dig också om du har frågor eller behöver hjälp.

Behov/nytta

Mottagning av elektroniska fakturor bidrar till effektiv fakturahantering och en minskad miljöpåverkan.

Villkor för tjänsteerbjudandet

För att kunna ansluta till tjänsten måste din organisation även vara ansluten till tjänsteerbjudandet stöd i leverantörsreskontraprocessen.