Intraservices tjänster

Tjänst: Stöd vid inköp/beställning

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsten ger medarbetare tillgång till stadens ramavtal och lokala avtal, samt möjlighet att avropa på avtal.

Tjänsten innefattar support, systemadministration, förvaltning, deltagande och påverkan vid utveckling av avtal- och beställningsfunktionalitet ledd av systemleverantör samt utbildning och information till anslutna organisationer. 

Möjlighet till anslutning av verksamhetsspecifika system för att åstadkomma en effektiv beställningsprocess.

Tjänsten ska bidra till att säkerställa, följa upp och utveckla effektiva processer och IT-stöd. Ge stöd, utbildning och information till stadens organisationer.

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling ska samtliga organisationer ansluta sig till denna tjänst, vilket gör tjänsten obligatorisk.

Behov/nytta

Tjänsten möjliggör att organisationer kan efterleva Göteborgs Stads inköpspolicy.

Tjänsten ska ge en ökad trygghet för den enskilde och möjliggöra en effektiv beställningsprocess.

Tjänsten skapa nytta genom att bidra till en samlad bild över stadens avtal och möjligheter till uppföljning av inköp.

Tjänsteerbjudanden

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

${loading}