Intraservices tjänster

Tjänst: Mottagning och arkivering av elektroniska leverantörsfakturor

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsten innebär att anslutna organisationer kan ta emot elektroniska fakturor i aktuella format. I tjänsten ingår förutom bevakning och arkivering, även arbetet med att öka andelen elektroniska fakturor till anslutna organisationer.
Tjänsten förutsätter att organisationen har valt att ansluta sig till tjänsten Stöd i leverantörsreskontraprocessen.

Behov/nytta

Tjänsten ska leda till att anslutna organisationer får förutsättningar för en effektiv fakturahanteringsprocess. En ökad andel elektroniska fakturor minskar stadens miljöpåverkan samt tidsbesparingar inom skanning och tolkning.

Tjänsteerbjudande

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

${loading}