Intraservices tjänster

Tjänsteområde: Inköp

Tjänsteområdet stödjer organisationer i processen från beställning fram till betalning av leverantörsfaktura. Inom tjänsteområdet kan organisationer välja att nyttja olika tjänster från enbart beställningsstöd till fullskalig e-handel.

Tjänsteområdet finns för att stödja stadens medarbetare att följa stadens policy för upphandling och inköp och tillhörande riktlinjer. Tjänsteområdet ska genom att erbjuda fullskalig och enhetlig e-handel bidra till en ökad trygghet för stadens medarbetare, tidsbesparingar, förbättrad styrning och uppföljning av inköp samt på sikt kostnadsbesparingar.

Verksamhetstjänster

Tjänsteområdet innehåller en eller flera tjänster. Varje tjänst har ett eller flera tjänsteerbjudanden. Nedan listas alla tjänster inom området.

Gemensamma processer

Göteborgs stads gemensamma processer inom ekonomi och inköp utgör ett ramverk som beskriver hur vi enhetligt ska arbeta. Gemensamma processer inom ekonomi och inköp implementerades under 2020. Samtliga förvaltningar ska följa processerna från 2021.

Till processidan

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

${loading}