Intraservices tjänster

Tjänst: Planering och uppföljning

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsten skapar möjlighet för verksamheterna inom staden att systematiskt arbeta med planering, uppföljning och riskhantering kring sitt grunduppdrag, sina frågor kring styrning och ledning och att hantera och återrapportera stadens politiska mål och uppdrag.
Som stöd för det arbetet erbjuder tjänsten vägledning i gemensamma processer och arbetssätt samt utbildning och support i ett gemensamt systemstöd som effektiviserar hanteringen av bland annat

  • nulägesanalys
  • verksamhetsplan/affärsplan
  • mål och uppdragshantering
  • uppföljningsrapporter
  • intern styrning och kontroll.

Behov/nytta

Tjänsten bidrar till att

  • stadens förvaltningar och bolag kan styra och samordna verksamheterna i önskad riktning och mot uppsatta mål
  • förvaltningsledningar, chefer, chefsstöd och controllers kan planera och följa upp verksamheten enligt stadens styrsystem
  • verksamheterna kan skapa ett samlat underlag som stöd inför beslut
  • kunna analysera, jämföra och rapportera resultat
  • effektivisera verksamheternas egna och kommuncentrala rapportering. 

.

Tjänsteerbjudanden

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.
${loading}