Synpunktshantering

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Synpunktshanteringen är ett verktyg som ger möjlighet att hantera inkomna synpunkter, klagomål, förfrågningar med mera från medborgare på ett enhetligt sätt. Verktyget är till för att hantera enkla ärenden som inte behöver diarieföras. Ärenden kan hanteras direkt i verksamheten eller skickas vidare till annan verksamhet. Mer avancerade ärenden ska skickas vidare till diariet för handläggning där. 

Informationsklass 1

Behov/nytta

Tjänsteerbjudandet bidrar till att beslutade lednings- och styrningsprocesser följs. Det gör det enkelt och effektivt för medarbetare att på ett korrekt sätt hantera synpunkter från medborgare genom att

  • medborgaren har möjlighet att lämna in en synpunkt oberoende av formell mottagare/ansvarig
  • verksamheten hanterar de synpunkter som kommer in enhetligt
  • statistik och övrig uppföljning förenklas genom gemensamma arbetssätt
  • alla händelser i synpunktsärendet loggas av handläggaren
  • det är enkelt att kommunicera med synpunktslämnaren
  • det finns frasbibliotek där man skapar vanligt förekommande fraser som sedan kan infogas i olika dokument
  • det är enkelt att vid behov skicka ärende vidare till diariet.

Synpunktshanteringen har funktion för behörighetsstyrning från verksamhetsnivå ned till enskilda dokument.

Villkor för tjänsteerbjudandet

För att kunna nyttja tjänsteerbjudandet krävs tillgång till Notes (IBM Client application). 

Tjänsteerbjudandet är under avveckling och kommer att vara avvecklat senast 2024-12-31.

Synpunktshanteraren går inte längre att beställa. Intraservice erbjuder dock fortsatt support för er som sedan tidigare nyttjar synpunktshanteraren. 

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid.

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet. Följande prismodell styr volym och fakturering: Kostnad per dator
Planerat underhåll
Datum för planerade servicefönster (driftstopp).