Intraservices tjänster

Tjänst: LIS (Ledning i samverkan)

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsten är ett IT-stöd som ger stöd för ett processorienterat arbetssätt.

Tjänsten stödjer

  • diarieföring för att uppfylla legala krav i hantering av ärenden och allmänna handlingar
  • hantering av handläggning av ärende inför olika politiska beslut
  • arbetet med möteshandlingar för genomförande av möten i nämnder och styrelser
  • processen för fastställande och versionshantering av styrande och stödjande dokument
  • gemensam arbetsyta för hantering av strukturerad information med behörighetsstyrning
  • förvaltning av avtal
  • hantering av inkomna synpunkter
  • digital anslagstavla och anmälningsförfarande

Behov/nytta

Tjänsten är ett stöd för att underlätta informationsflöden kopplat till lednings- och styrningsprocesser.

Tjänsten bidrar till bättre kvalitet samt ordning och reda i ärendeberedning och beslutsfattande.

Tjänsteerbjudanden

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.
${loading}