Stöd för kemikalieregistrering

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Tjänsteerbjudandet innebär ett IT-stöd för att dokumentera, styra, följa upp och rapportera kemikalieanvändningen inom din verksamhet. I erbjudandet ingår också stöd för att nå mål om minskad användning av skadliga ämnen samt möjlighet  till uppföljning av mål och indikatorer kopplade till användning av kemikalier.

Behov/nytta

Stödet underlättar hanteringen av kemiska produkter enligt gällande lagkrav. Det förenklar kartläggningen och sparar in en betydande mängd manuellt arbete.

I förlängningen leder det systematiska arbetssättet till att användningen av skadliga ämnen minskar.

Villkor för tjänsteerbjudandet

För att nyttja tjänsteerbjudandet krävs att Chemsoft beställs i Serviceportalen, under konton och behörigheter..

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid.

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet. Följande prismodell styr volym och fakturering: Antal produkter kemikalier
Planerat underhåll
Datum för planerade servicefönster (driftstopp).