Intraservices tjänster

Tjänst: Stöd för kemikalieregistrering

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsten innebär 
  • ett IT-stöd för att dokumentera, styra, följa upp och rapportera kemikalieanvändningen inom respektive verksamhet
  • stöd till förvaltningar och bolag för att nå delmålet om minskad användning av skadliga ämnen i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030
  • stöd i uppföljning av mål i verksamheternas miljöledningssystem samt i uppföljning av indikatorer till miljö- och klimatprogrammet.
  • tillgång till expertkunskap inom kemikalieområdet.

Behov/nytta

Tjänsten underlättar hanteringen av kemiska produkter enligt gällande lagkrav vilket, utan systemstöd, innebär betydande mängd manuellt arbete. Tjänsten är till nytta för förvaltningar och bolag i arbetet med att kartlägga användningen av kemiska produkter samt med att systematiskt minska användningen av skadliga ämnen.

Tjänsteerbjudande 

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.
Senast uppdaterat

${loading}