System för bevarande - Mellanarkiv

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Tjänsteerbjudandet ger tillgång till ett IT-stöd för digital mellanarkivering, inklusive drift, förvaltning och utbildning.

I tjänsteerbjudandet ingår stödmaterial, guider och checklistor som förenklar för stadens förvaltningar och bolag att förbereda sin information för anslutning till System för bevarande - Mellanarkiv.

I Mellanarkivet är informationsägaren arkivansvariga.

Behov/nytta

Tjänsteerbjudandet möjliggör för stadens verksamheter att följa en standardiserad, kvalitetssäkrad metod för arbete med leverans av digitala allmänna handlingar till mellanarkiv. Detta bidrar till ökad säkerhet och uppfyllnad av Dataskyddsförordningen.

Tjänsteerbjudandet skapar bättre förutsättningar för uppfyllnad och efterlevnad av Arkivlagen, Offentlighets- och sekretesslagen samt Tryckfrihetsförordningen.

Villkor för tjänsteerbjudandet

För att nyttja tjänsteerbjudandet krävs att din verksamhet har levererat information till Mellanarkiv. Behörighet för att läsa och redigera beställs i Serviceportalen, under konton och behörigheter.

Ytterligare villkor kan tillkomma.