Stöd för anslutning

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Tjänsteerbjudandet ger din verksamhet tillgång till stöd i processen för att förbereda, leverera och migrera information från ett verksamhetssystem till System för bevarande - Mellanarkiv.

    Behov/nytta

    Tjänsteerbjudandet ger dig förbättrade förutsättningar för en smidig och effektiv leverans av digitala allmänna handlingar till System för bevarande - Mellanarkiv.

    Villkor för tjänsteerbjudandet

    Specialiststödet erbjuds i mån av tid och faktureras per timma.