Intraservices tjänster

Tjänst: Kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsten ger möjlighet till systematiskt kvalitetsarbete med fokus på verksamhetens brukare och kunder till exempel

  • marknads-, opinions- och attitydundersökningar
  • processkartläggning.

Behov/nytta

Tjänsten bidrar till stärkt fokus på dem verksamheten är till för.

Tjänsten är ett stöd till förvaltningsledningar och chefer att utveckla verksamhetens kvalitet. Stärkt fokus på dem verksamheten är till för och stöd till förvaltningsledningar och chefer att utveckla verksamhetens kvalitet.

Tjänsteerbjudanden

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.
${loading}