Tjänsteerbjudande: Stöd för elevadministration inom kulturskolan

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Tjänsteerbjudandet innebär ett verksamhetsspecifikt IT-stöd, som underlättar för dig som arbetar med elevadministration i kulturskolan.

I systemet finns administrationsverktyg för:

 • Ansökan till Kulturskola
 • Avanmälan Kulturskola
 • Genomföra undervisning
 • Schemavisning
 • Frånvaro/Närvaro
 • Kommunikation sms/epost
 • Ämnesplanering
 • Antagning
 • Köhantering
 • Årsplanering
 • Uppföljning (Export)

Behov/nytta

IT-stödet gör det enkelt och effektivt för medarbetare att hantera elevadministrationen inom kulturskolan.

Genom systemet säkerställs också ett statistiskt underlag, som förenklar uppföljning och planering av verksamheten.

Villkor tjänsteerbjudande

Följande krävs för att använda IT-stödet:

 • Personal i kulturskolan behöver ett stadenkonto
 • Vårdnadshavare behöver Bank-ID
 • Kulturskolan behöver ha en LVS (lokalt verksamhetsstöd)
 • LVS ansvarar för utbildning av medarbetare som använder systemet.

LVS är första supportlinje för medarbetare som använder IT-stödet, vilket innebär att endast LVS får kontakta systemets support.

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid. 

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet. Följande prismodell styr volym och fakturering: Per enhet
Planerat underhåll
Datum för planerade servicefönster (driftstopp).