Intraservices tjänster

Tjänst: Tjänster för kultur och fritid

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsterna tillhandahåller funktionalitet för:

  • information
  • kommunikation
  • kursutbud
  • e-ansökan
  • hantering av kö
  •  tilldelning av platser
  • fakturor
  • planering.

Behov/nytta

Stöd i kulturskolans uppdrag att på ett likvärdigt sätt erbjuda barn och ungdomar tillgång till kulturskolans utbud.

Effektiv hantering i ansöknings- och antagningsprocessen.

Stödjer fastställda och enhetliga arbetssätt och stärker likvärdigheten mellan stadsdelarna.

Kvalitetssäkrad statistik.

Öppnar fler möjligheter för kulturskolan att använda IT i undervisningen.

Tjänsteerbjudande

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

${loading}