Tjänsteerbjudande: IT-stöd för kostplaneringsadministration

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

IT-stöd för kostplaneringsadministration hjälper dig som arbetar med måltidsplanering i kök och restaurang att följa den av Göteborg stad beslutade måltidsprocessen.

Processen innehåller steg för att planera, producera, leverera och följa upp måltider till de kommunala kökens matgäster.

I beställa/avbeställa funktionen kan du definiera behov av kost samt volym av måltid.

I planerafunktionen kan du skapa matsedlar med näringsinnehåll, pris och klimatpåverkan ner till portionsstorleksnivå.

I beställningsfunktionen (AivoBeställning-molntjänst)  kan du lägga beställningar på mat enligt matplaneringen till tillagningsköken.

Arbetar du i tillagningskök kan du utifrån beställningarna få ut varulistor, som du använder när du beställer maten i stadens ekonomisystem. Du kan beräkna hur mycket köket ska laga utifrån liggande beställning . Slutligen kan du få ut leveransunderlag (följesedel, packlistor, kantinlappar) samt ta ut statistik på individ-, skol- och global nivå.

Systemet stödjer följande processer:

 • beställa/avbeställning av måltider
 • planering av måltider
 • beställning av måltider
 • tillagning av måltider
 • leveransuppföljning
 • servering
 • uppföljning
 • hantering av specialkost.

Behov/nytta

IT-stöd för kostplaneringsadministration bidrar till

 • näringsriktiga måltider för alla målgrupper
 • minskat svinn, med ekonomiska och miljömässiga vinster som följd.

Stödet ger också

 • förenklad hantering och administration av måltidsplanering och måltidsbeställning
 • möjligheter för statistik och uppföljning.

Villkor för tjänsteerbjudandet

 • AD-konto och gbg3000-dator bara AD för Aivo-beställning. Behörighet upplagd i systemet utifrån dina arbetsuppgifter.
 • Superbehörighet LVS (lokalt verksamhetsstöd).
 • All katalogbehörighet: köksmästare och/eller kockar
 • Registrera-behörighet: kockar och måltidsbiträden, kan lägga beställningen.
 • Aivo-beställning har också ökad behörighetskontroll i WAM. 
 • Utbildning: Grundkrav för att få använda tjänsten är att ha ett lokalt verksamhetsstöd som står för utbildning av nya användare. 
 • LVS är första linjens support.
 • LVS har möjlighet till fördjupad support av systemförvaltare på Intraservice. Supporten är öppen för LVS 08:00 - 16:30

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid. 

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet. Följande prismodell styr volym och fakturering: Fördelningsnyckel av stadsledningskontoret, (stadsdelsförvaltningarna och utbildningsförvaltningen).
Planerat underhåll
Datum för planerade servicefönster (driftstopp).