Tjänsteerbjudande: IT-stöd för kostplaneringsadministration

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

IT-stöd för kostplaneringsadministration är en tjänst som stödjer kökoch restauranger i den av Göteborg Stad beslutade måltidsprocessen.

Processen innehåller följande steg: beställa/avbeställa, planera, producera, planera, producera, leverera och följa upp måltider till de kommunala kökens matgäster.

I beställa/avbeställa-funktionen kan du definiera behov av kost  samt volym av måltid. 
I planerafunktionen kan du skapa matsedlar med näringsinnehåll, pris och klimatpåverkan ner till portionsstorleksnivå.

I beställningsfunktionen kan du beställa mat enligt matplaneringen till tillagningsköken. Tillagningsköken kan utifrån beställningarna få ut varulistor så att de kan beställa maten i stadens ekonomisystem. Systemet kan beräkna hur mycket köket ska laga utifrån liggande beställning och kopplar detta till recept. Slutligen kan du få ut leveransuppgifter (följesedel, packlistor, kantinlappar) samt ta ut statistik på individ-, skol- och global nivå.

Systemet stödjer följande processer:

 • beställa/avbeställning av måltider
 • planering av måltider
 • beställning av måltider
 • tillagning av måltider
 • leveransuppföljning
 • servering
 • uppföljning
 • hantering av specialkost.

Behov/nytta

Stödjer måltidsverksamheternas måltidsplanering samt bidrar till

 • näringsriktiga måltider
 • minskar svinn med ekonomiska och miljömässiga vinster som följd
 • förenklar hantering och administration kring måltidsplanering och måltidsbeställning
 • skapar möjligheter för statistik och uppföljning.

Villkor för tjänsteerbjudandet

 • AD-konto och gbg3000-dator bara AD för Aivo-beställning. Behörighet upplagd i systemet utifrån dina arbetsuppgifter.
 • Superbehörighet LVS (lokalt verksamhetsstöd).
 • All katalogbehörighet: köksmästare och eller kockar
 • Registrera-behörighet: kockar och måltidsbiträden, kan lägga beställningen.
 • Aivo-beställning har också ökad behörighetskontroll i WAM. 
 • Utbildning: Grundkrav för att få använda tjänsten är att ha ett lokalt verksamhetsstöd som står för utbildning av nya användare. 
 • LVS är första linjens support.
 • LVS har möjlighet till fördjupad support av systemförvaltare på Intraservice.

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt men hanteras då tjänsten är öppen för nyttjande.

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet. Följande prismodell styr volym och fakturering: Fördelningsnyckel av stadsledningskontoret, (stadsdelsförvaltningarna och utbildningsförvaltningen).
Planerat underhåll
Datum för planerade servicefönster (driftstopp).