Intraservices tjänster

Tjänst: Tjänster för intern service

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsterna tillhandahåller funktionalitet för:

 • Måltid: Planering av måltider, beställningar och visning av menyer.
 • Lokalvård: Beställning, planering, beräkning, uppföljning samt avvikelsehantering.

Behov/nytta

Måltid:

 • Stödjer de olika måltidsverksamheternas måltidsplanering.
 • Bidrar till bättre kvalitet (näringsriktighet).
 • Minskar svinn med ekonomiska och miljömässiga vinster som följd.
 • Förenklar hantering och administration kring matbeställningar.
 • Skapar möjligheter för statistik och uppföljning.

Lokalvård:

 • Förebygga ohälsa genom kvalitetssäkrad lokalvård.
 • Minskad miljöpåverkan och ekonomiska vinster genom klimatsmart lokalvård.
 • Likvärdig service för stadens verksamheter.
 • Förebygga ökade underhållskostnader, minska felanvändningen av städmetoder och produkter.
 • Samordningsvinster och minskade kostnader då manuellt arbete tas bort.

Tjänsteerbjudanden

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

${loading}