Intraservices tjänster

Tjänsteområde:
Kultur och fritid samt service

Inom tjänsteområdet ingår kulturförvaltningen, idrott- och föreningsförvaltningen,social resursförvaltning samt verksamheterna för samhälle och kultur samt internservice i stadsdelarna.

Verksamheternas arbete utgår från de skyldigheter kommunen har enligt lagar och förordningar, till exempel att ge service, säkerställa kvalitén i de olika verksamheterna och att registrera och följa upp resultaten.

Inom stadsdelsförvaltningarna ska tjänsteområdet ska ge stöd som:

  • stödja stadens arbete med kultur och fritid samt service med ändamålsenliga och kostnadseffektiva tjänster
  • säkerställer en likvärdig hantering av ansökningar till kulturskolan, föreningsbidrag och lokaler för kultur och fritid oavsett huvudman för verksamheten
  • för effektiv och kvalitetssäkrad registrering av föreningar samt barn och ungdomar i kulturskolan, vilket möjliggör att resurser kan föras från ren handläggning till mer kvalitativt arbete utifrån ett medborgarperspektiv
  • åt måltids- och lokalvårdsverksamheterna
  • säkerställa stöd för planering och uppföljning av verksamheterna utifrån både befolknings- och produktionsperspektivet.

Välfärdsområdet, där kultur och fritid och service ingår, arbetar med processorienterad verksamhetsutveckling. Tjänsterna inom välfärdsområdet ska, där det är möjligt, utgå från beslutade processer.

Processutveckling har hittills genomförts inom:

  • Kulturskolan
  • Föreningsbidrag
  • Måltid
  • Lokalvård
  • Bibliotek

Processerna hittas på respektive förvaltnings Intranätssida under rubriken ”Välfärdens processer” när processerna är beslutade inom processorganisationen.

Tjänster

Tjänsteområdet innehåller en eller flera tjänster. Varje tjänst har ett eller flera tjänsteerbjudanden. Nedan listas alla tjänster inom området.

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

${loading}