Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om denna temasida?

Innehållsansvarig: Respektive tjänsteansvarig ansvarar för beskrivningen av sina tjänster på denna sida. Tjänsteansvariga ansvarar för planeringen och förvaltningen av de kommungemensamma interna tjänsterna. Kontakta tjänsteansvariga om du har frågor, synpunkter eller vill komma med förbättringsförslag gällande en tjänst. Kontaktuppgifter till tjänsteansvariga.

Publiceringsansvarig: Kommunikationsavdelningen på Intraservice.

Ansvarig förvaltning: Intraservice

Support för anställda i Göteborgs Stad

I Serviceportalen på intranätet kan du få svar på vanliga frågor, läsa aktuell driftinformation, få hjälp och support och göra beställningar..
Telefon: 031-368 68 00
E-post: support.intraservice@intraservice.goteborg.se