Konsultation och produktion

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Tjänsteerbjudandet konsultation och produktion riktar sig till dig som har behov av verksamhetsspecifika helhetslösningar inom kommunikation, bland annat:

 • Bildhantering
 • innehåll till webbutbildningar
 • fotografering
 • filmproduktion
 • grafisk formgivning för tryckta och digitala kanaler
 • illustrationer
 • inköp av trycktjänster från leverantörer
 • koncept och kampanjer
 • produktionsledning
 • projektledning
 • strategisk kommunikation
 • textbearbetning
 • utställningar, skyltning och annan rumslig design

Vid projektstart görs en skriftlig överenskommelse som gäller timkostnaden för projektet. Vilken timkostnad som tillämpas beror på projektets innehåll och krav på roller.

Uppdrag offereras eller går på löpande timmar. 


Du beställer konsultation och produktion genom att skicka ett mail till visuell.kommunikation@intraservice.goteborg.se

Behov/nytta

Via en centraliserad och standardiserad administration och produktion skapas möjligheter, frigörs personella resurser och uppstår samordningsvinster som sparar offentliga medeli organisationen som helhet.

Villkor för tjänsteerbjudandet

Timkostnad:

 • Fotografering/filmning 1100 kr
 • Strategi och projektledning 950 kr
 • Produktionsledning 800 kr
 • Kommunikatör 800 kr
 • Bildhantering 700 kr
 • Formgivning 700 kr

Foto och film offereras halvdag och heldag.

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid.

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Inga speciella villkor Timpris, priserna beskrivs under villkor ovan.
Planerat underhåll
Datum för planerade servicefönster (driftstopp).