Tjänsteerbjudande: Grafisk manual

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Den grafiska manualen visar hur logotyp, typografi, färg, bild och designsystem ska användas för att följa stadens grafiska profil. Manualen innehåller också instruktioner och mallar kring hur dessa ska användas vid produktion av kommunikation. I erbjudandet ingår förvaltning, utveckling och kvalitetssäkring av Göteborgs Stads grafiska profil. Det innefattar även rådgivning, support och utbildning kring användning av den grafiska profilen.

Behov/nytta

Den grafiska manualen bidrar till ökad effektivitet och samordningsvinster genom att det blir lätt att producera enkel, effektiv och modern information och kommunikation som, i linje med Göteborgs Stads policy och riktlinje för kommunikation,

  • är enhetlig och följer stadens grafiska profil - signalerar Göteborg som en stad
  • skapar intern samhörighet och extern tydlighet
  • är tillgänglig och jämlik utifrån lagkrav.

Till stadens grafiska profil och manual

Villkor för tjänsteerbjudandet


Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid.

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet. Följande prismodell styr volym och fakturering: Kostnad per dator
Planerat underhåll
Datum för planerade servicefönster (driftstopp).