Tjänsteerbjudande: Utställningsmaterial

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Tjänsteerbjudandet innebär utlåning av utställningsmaterial, som tagits fram enligt stadens grafiska profil. 

Du frågar efter utställningsmaterial genom att skicka ett mail till visuell.kommunikation@intraservice.goteborg.se.

Behov/nytta

Tjänsteerbjudandet skapar ekonomisk nytta genom att redan framtaget material återanvänds.

När samma material används i många sammanhang, skapas en enhetlig bild av Göteborgs Stad.

Villkor för tjänsteerbjudandet

I erbjudandet ingår inte specifik verksamhetsanpassning av befintligt utställningsmaterial. Om behov av anpassning finns, se tjänsten Konsultation och produktion.

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid.

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet. Följande prismodell styr volym och fakturering: Ekonomimodellen
Planerat underhåll
Datum för planerade servicefönster (driftstopp).