Tjänsteerbjudande: Informationstavlor

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Tjänsteerbjudandet innebär möjlighet att kommunicera samhällsinformation på informationstavlor i Göteborgs Stads offentliga miljöer.

Du bokar informationstavlor genom att skicka ett mail till visuell.kommunikation@intraservice.goteborg.se.

Behov/nytta

Informationstavlor är en enkel och kostnadseffektiv lösning för att kommunicera samhällsinformation.

När Intraservice hanterar administrationen av tavlorna för hela staden, möjliggörs samordning och prioritering av kommunikationsinsatser.

Villkor för tjänsteerbjudandet

Om du behöver hjälp med att ta fram kommunikationsbudskap, se tjänsteerbjudandet Konsultation och produktion.

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid.

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet Följande prismodell styr volym och fakturering: Ekonomimodellen
Planerat underhåll
Datum för Planerade servicefönster (driftstopp)