Mallgenerator

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

I mallgeneratorn finns de senaste versionerna av stadens grundmallar för Office 365. I erbjudandet ingår uppdateringar, förvaltning och utveckling av mallgeneratorn.

För lokalt mallansvarig i en verksamhet finns även möjlighet att, utifrån grundmallarna, producera egna mallar och göra dem tillgängliga för sin verksamhet. 

Behov/nytta

Snabb och enkel tillgång till stadens grundmallar direkt i Office-programmen gör arbetet smidigt för alla medarbetare som producerar dokument. Gemensamma arbetssätt, förenklat arbete och centraliserad administration bidrar till ökad effektivitet och samordningsvinster som sparar arbetstid och kostnader.

Villkor för tjänsteerbjudandet

För att producera och publicera lokala mallar krävs lokalt mallansvarig.

Tjänsteerbjudandet kräver tillgång till Office 365.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid.

Du når mallgeneratorn direkt i Word, PowerPoint eller Excel. Mallgeneratorn nås även via Office online, i SharePoint och  mallgeneratorn.goteborg.se

För att producera och publicera lokala mallar krävs lokalt mallansvarig.

Tjänsteerbjudandet kräver tillgång till Office 365.

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid.

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet. Följande prismodell styr volym och fakturering: Kostnad per dator
Planerat underhåll
Datum för planerade servicefönster (driftstopp).