Tjänsteerbjudande: Grund- och designmallar

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Stadens grund- och designmallar gör det enkelt producera varierad kommunikation för olika behov. I erbjudandet ingår förvaltning, utveckling och kvalitetssäkring av stadens grund- och designmallar samt rådgivning, support och utbildning.

Erbjudandet innebär att du alltid har tillgång till uppdaterade grundmallar för Office-programmen och expertmallar för Adobe som till exempel

  • kontorsmallar
  • trycksaksmallar
  • mallar för digital kommunikation
  • mallar för film och animerad illustration
  • skyltmallar.

Behov/nytta

Stadens grund- och designmallar gör arbetet smidigt för alla medarbetare som producerar dokument. Det blir lätt att producera enkel, effektiv och modern information och kommunikation som, i linje med Göteborgs Stads policy och riktlinje för kommunikation,

  • är enhetlig och följer stadens grafiska profil - signalerar Göteborg som en stad
  • skapar intern samhörighet och extern tydlighet
  • är tillgänglig och jämlik utifrån lagkrav.

Villkor för tjänsteerbjudandet

Om du har behov av verksamhetsanpassade mallar, se tjänsteerbjudandet Konsultation och produktion.

Grundmallarna nås via mallgeneratorn direkt i Word, PowerPoint eller Excel. Mallarna i mallgeneratorn nås även via Office online, i SharePoint och mallgeneratorn.goteborg.se

Både grund- och designmallar nås också via Mallbibliotek - Grafisk profil - Göteborgs Stad

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid.

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet. Följande prismodell styr volym och fakturering: Kostnad per dator
Planerat underhåll
Datum för planerade servicefönster (driftstopp).