Teknik och stöd för svarsgrupper (contact center-lösning)

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Svarsgrupper möjliggör för en grupp personer att hantera inkommande telefonsamtal till ett och samma telefonnummer (contact center-lösning)

Tjänsteerbjudandet innehåller två olika val:

Svarsgrupper enkel riktar sig till de förvaltningar och avdelningar som endast hanterar inkommande samtal med exempelvis en mobiltelefon.

Svarsgrupper avancerad riktar sig till de förvaltningar och avdelningar som är i behov av en mer avancerad lösning med möjlighet att hantera olika inkommande media i form av telefoni, e-post, sms och sociala media. 

I tjänsteerbjudandet finns det möjlighet till uppföljning på detaljnivå på exempelvis antal inringade, svarstider och svarsfrekvens.  I statistikverktyget kan man skapa olika rapporter beroende på behov. Rapporterna kan sedan skickas ut med automatik via e-post vid en given tidpunkt. 

Det finns möjlighet sms:a in och sms:a ut från svarsgruppen man kan även välja att skicka ut grupp-sms.

Behov/nytta

Tjänsten skapar förutsättningar för att skapa en god och stabil kontaktväg  för invånare, besökare och företag i Göteborg till de av stadens verksamheter som använder tjänsten.

Villkor för tjänsteerbjudandet