Telefoni

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Tjänsteerbjudandet innebär leverans och utveckling av leverans för växelanslutna anknytningar och abonnemang. I abonnemangen ingår även mobildata som debiteras separat.

Tjänsteerbjudandet innehåller tre olika anknytningar: 

IP-telefoni erbjuds där man vill ha en fast telefon i till exempel ett medborgarkontor eller i gemensamhetsutrymmen. Denna abonnemangstyp har tillgång till ett 031-nummer, hänvisning och röstbrevlåda via katalogtjänsten. 

Analog telefoni används i första hand till faxar.  Denna abonnemangstyp har tillgång till ett 031-nummer men det finns även möjlighet att koppla in enklare analoga telefonmodeller. Om det finns behov av hänvisning och röstbrevlåda via katalogtjänsten, kan detta också erbjudas. 

Mobil anknytning är lämpad för anställda inom Göteborgs Stad som hanterar frågor från allmänheten och har telefontider. Denna abonnemangstyp har tillgång till ett 031-nummer, hänvisning och röstbrevlåda via katalogtjänsten. 

Behov/nytta

Tjänsteerbjudandet möjliggör en verksamhetsanpassad, effektiv och enhetlig telefoni för växelanslutna anknytningar i Göteborgs Stad.

Tjänsteerbjudandet är kostnadseffektiv och ger god kostnadskontroll. Tekniken är lättillgänglig och kan anpassas efter olika behov. Automatiserade faktureringsprocesser minskar administrativa kostnader.

Villkor för tjänsteerbjudandet

Endast ansvarig för samordning och utveckling av stadens telefoni kan beställa utifrån detta tjänsteerbjudande. Endast konsument- och medborgarservice kan beställa utifrån detta tjänsteerbjudande.

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid.

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet. Följande prismodell styr volym och fakturering: Kostnad per ankytning
Planerat underhåll
Datum för planerade servicefönster (driftstopp).