Mobil inomhustäckning

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

I lokaler där det är dålig eller obefintlig täckning från mobiloperatören erbjuds mobil inomhustäckning via stadens trådlösa nätverk. 

Behov/nytta

Medarbetare som inte kan ta emot eller ringa samtal från sin mobiltelefon på grund av att de befinner sig i lokaler där det är dålig täckning från mobiloperatören, kan istället ringa via stadens trådlösa nätverk.  

Villkor tjänsteerbjudande

Förutsättningen för att kunna ta del av tjänsteerbjudandet är att stadens trådlösa infrastruktur finns på plats. 

Erbjudandet avser endast medarbetare i staden. För att underlätta hanteringen mot stadens trådlösa nätverk rekommenderas att en "staden-mobiltelefon" används.