Databashosting

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Databashosting innebär att Intraservice ansvarar för en gemensam miljö för hela staden, med allt från hårdvara till databaser, såsom datahall, infrastruktur, säkerhet, övervakning, backup, operativsystem och databasmotor.

Databas och data ansvarar du som kund och leverantören för, exempelvis uppgraderingar, felsökning i applikation och livscykelhantering.

Tjänsteerbjudandet ger stöd för följande databasmotorer och datatjänster:

  • SQL server database engine
  • Oracle database
  • SQL server analysis services (SSAS)
  • SQL server integration services (SSIS)
  • SQL server reporting services (SSRS)
  • data quality management
  • master data management

Intraservice har cirka tio servicefönster per år, antingen natt mot söndag eller dagtid på söndag. Dessa annonseras i december på serviceportalen för kommande år. 

Backup på databaser tas enligt standardschema, om inget annat är överenskommet. Standardschema innebär att full backup tas en gång per dygn och transaktionsloggsbackup var tredje timme under dagtid.

Intraservice har övervakning av servermiljön på komponenter som operativsystem, nät, diskar, cpu och minne.

Du kan beställa applikationsspecifik övervakning om verksamheten har behov av detta. I sådana fall görs överenskommelse med er och er leverantör om hur larmen ska hanteras.

Intraservice ansvarar för versionshantering, kapacitetsplanering, säkerhetshantering och övervakning av databasmotorerna.

Som tillval kan Intraservice även erbjuda prestandaanalyser och hantering av integrationer och schemalagda jobb (integrationer beställs i tjänsten Integration).

Ifall verksamheten önskar kan leverantörer få åtkomst till databasen via vpn. 

Du beställer databashosting via Serviceportalen. I samråd med dig upprättar Intraservice ett införandedokument, som beskriver förutsättningarna för drift av webbsite/applikationen i tjänsten serverplattform. Det beskriver också vilka roller och ansvar som finns fördelat mellan Intraservice, dig som kund samt systemleverantör. Det innehåller även en tidplan för införandet.

Behov/nytta

Tjänsteerbjudandet innebär en kostnadseffektiv plattform för att hantera data och databaser i en gemensam miljö för Göteborgs Stad, för såväl förvaltningar som för bolag. Med en gemensam plattform av infrastruktur-, server- och databastjänster uppnås en enhetlig och effektiv leverans ur drift-, support- och säkerhetsperspektiv.

Villkor för tjänsteerbjudandet

Du som kund ska

  • tillhandahålla relevant dokumentation över systemlösningen i form av applikationer, komponenter, integrationer, beroenden etc.
  • ansvara för de komponenter som ingår i lösningen, men ligger utanför Intraservice åtagande.

Intraservice patchar och startar om servern en gång per månad. Detta är obligatoriskt.

Inga ytterligare komponenter eller tillämpningar utöver det som är överenskommet i införandedokumentet får installeras utan att det föregåtts av ett förändringsärende.

Databashosting finns tillgängligt i servicenivåerna silver och guld. SLA gäller servern och de komponenter Intraservice ansvarar för, inte applikationen (se SLA bilaga).

Intraservice ansvarar inte för support av själva applikationen.

Intraservice ansvarar för livscykelhantering av OS-versioner och kunden ansvarar för livscykelhantering av sin applikation.

Om operativsystem eller databasversion behöver avvecklas kontaktar Intraservice kunden för planering av flytt av applikation till nyare operativsystem eller databasmotor