Tjänsteerbjudande: Applikations- och webbhosting

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Tjänsteerbjudandet ger åtkomst till en plattform för drift av applikationer och webbsiter. Dessa kan hostas på både Windows- och Linuxservrar.

Skillnaden mot dedikerad server är att det i detta tjänsteerbjudande driftas flera olika applikationer på samma server. Detta passar för enklare webbsiter och mindre applikationer.
Beställning leder oftast till att en mindre förstudie görs, för att identifiera exakt vilken lösning som passar bäst i det aktuella fallet. Serverplattform på Intraservice samordnar införandet och har också en samordnande roll vid uppgraderingar, felsökning och avveckling.
Du som kund ansvarar för applikationen eller webbsiten när det gäller uppgraderingar, felsökning i applikation och livscykelhantering.
Intraservice ansvarar för underliggande komponenter såsom datahall, infrastruktur, säkerhet, övervakning, backup, operativsystem och webbserver.


Intraservice har cirka tio servicefönster per år, antingen natt mot söndag eller dagtid på söndag. Dessa annonseras i december på serviceportalen för kommande år. Cirka två veckor innan ett servicefönster, går information ut om vilken service som kommer att utföras denna gång.
Backup tas på servern en gång per dygn.
Intraservice har övervakning av servermiljön på komponenter så som operativsystem, nät, diskar, cpu och minne.

Du kan beställa applikationsspecifik övervakning om verksamheten har behov av detta. I sådana fall görs överenskommelse med er och er leverantör om hur larmen ska hanteras.

Som tillval kan Intraservice även erbjuda prestandaanalyser och hantering av integrationer (integrationer beställs i tjänsten Integration).

Du beställer applikations- och webbhosting via Serviceportalen. I samråd med dig upprättar Intraservice ett införandedokument, som beskriver förutsättningarna för drift av webbsite/applikationen i tjänsten serverplattform. Det beskriver också vilka roller och ansvar som finns fördelat mellan Intraservice, dig som kund samt systemleverantör. Det innehåller även en tidplan för införandet.

Behov/nytta

Tjänsteerbjudandet innebär en kostnadseffektiv plattform för att hantera verksamhetsspecifika webbsiter och applikationer i en gemensam miljö för Göteborgs Stad, för såväl förvaltningar som för bolag. Med en gemensam plattform av infrastruktur-, server- och databastjänster uppnås en enhetlig och effektiv leverans ur drift-, support- och säkerhetsperspektiv.

Villkor för tjänsteerbjudandet

Du som kund ska

  • tillhandahålla relevant dokumentation över systemlösningen i form av applikationer, komponenter, integrationer, beroenden etc.
  • ansvara för de komponenter som ingår i lösningen, men ligger utanför Intraservice åtagande.

Intraservice ansvarar inte för support av själva applikationen.

Intraservice patchar och startar om servern en gång per månad. Detta är obligatoriskt.

Inga ytterligare komponenter eller tillämpningar utöver det som är överenskommet i införandedokumentet får installeras utan att det föregåtts av ett förändringsärende.

Applikations- och webhosting finns tillgängligt i servicenivåerna silver och brons. SLA gäller servern och de komponenter Intraservice ansvarar för, inte applikationen (se SLA bilaga).

Intraservice ansvarar för livscykelhantering av OS-versioner och kunden ansvarar för livscykelhantering av sin applikation.

Om operativsystemet behöver avvecklas kontaktar Intraservice kunden för planering av flytt av applikation till nyare operativsystem.

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid. 

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet. Följande prismodell styr volym och fakturering: Per enhet
Planerat underhåll
Datum för planerade servicefönster (driftstopp).