Tjänsteerbjudande: Speglad lagring (server)

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Tjänsteerbjudandet riktar sig till alla förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad och erbjuds när en verksamhet beställer server.

Speglad lagring över två datahallar är till för de system som har kravet att systemet ska vara tillgängligt inom 4 timmar efter en större incident eller bortfall av en hel datahall (SLA-klass Guld).

 I erbjudandet ingår att Intraservice:

  • kapacitetsplanerar och livscykelhanterar datalagringssystemet, så att det alltid finns rätt kapacitet i rätt tid.
  • övervakar prestanda och funktioner i datalagringssystemet.
  • ansvarar för felanmälan till hårdvaruleverantör.
  • omvärldsbevakar datalagringsområdet för att kunna erbjuda nya funktioner och lösningar.

 Lagringssystemet består av ett separat och dubblerat nätverk (SAN), dubblerade komponenter, såsom cpu/minne och nätverkskort. Diskkonfigurationen är byggd för att tåla att en eller flera diskar kan gå sönder, utan påverkan på produktionen. Diskarna är av typen SSD (flash).

Behov/nytta

Centralt hanterad datalagring innebär en kostnadseffektiv lösning, med stordriftens fördelar och möjlighet till lägre kostnader.

Villkor för tjänsteerbjudandet

Ospeglad lagring erbjuds endast de servrar/system som finns i Intraservices Datacenter.

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid. 

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet. Följande prismodell styr volym och fakturering: Per enhet
Planerat underhåll
Datum för planerade servicefönster (driftstopp).