Tjänsteerbjudande: Säkerhetskopiering

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Tjänsteerbjudandet riktar sig till alla förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad som har behov av säkerhetskopiering av centralt lagrad information. Det innebär att allt som lagras i Intraservices datacenter (förutom kameraövervakningslagring) säkerhetskopieras.

Intraservice hanterar och ansvarar för att kapacitet finns i säkerhetskopieringssystemet. Återläsning av säkerhetskopierad information sker löpande för att säkerställa funktionalitet.

Säkerhetskopior lagras i två olika datahallar.Spartider för säkerhetskopior

Schema Frekvens Spartid
Standard 1 gång per dygn.
Gäller serverns systemdisk samt datadiskar (ej databasdiskar)
5 veckor
Utökat 1 gång per månad. 12 månader

Utökad databas

 

Transaktionslogg

1 gång per dygn (databas på databasdisk)

Var tredje timma mellan 06.00-18.00 (transloggar på databasdisk)

5 veckor

2 veckor

Standardschemat utförs per automatik. Utökade säkerhetskopieringar, enligt tabell ovan, beställs i Serviceportalen.
Återläsning (restore)
Återläsning beställs i Serviceportalen och ska påbörjas inom 4 timmar.

I erbjudandet ingår att Intraservice

  • kapacitetsplanerar och livscykelhanterar backupsystemet, så att det alltid finns rätt kapacitet i rätt tid.
  • övervakar prestanda och funktioner i backupsystemet.
  • ansvarar för felanmälan till hård- och mjuk-varuleverantör.
  • omvärldsbevakar för att kunna erbjuda nya funktioner och lösningar.

Backupsystemet är dubblerat med backupservrar och lagringssystem.

Lagringskonfigurationen är byggd för att tåla att en eller flera diskar kan gå sönder, utan påverkan på säkerhetskopieringarna.

Behov/nytta

En centralt hanterad backuphantering innebär en kostnadseffektiv lösning, med både stordriftens fördelar och möjlighet till lägre kostnader.

Villkor för tjänsteerbjudandet

Tjänsteerbjudandet är standard för datalagring och behöver inte beställas separat.

Säkerhetskopiering sker endast av centralt lagrad information, det vill säga den som lagras i Intraservices datacenter. 

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid. 

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet. Följande prismodell styr volym och fakturering: Per enhet
Planerat underhåll
Datum för planerade servicefönster (driftstopp).