Tjänsteerbjudande: Ospeglad lagring (server kameraövervakning)

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Tjänsteerbjudandet riktar sig till alla förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad som har behov av datalagring för kamerasystem.

Beställning av kameradisken görs i samband med serverbeställningen i Serviceportalen. I erbjudandet ingår att Intraservice:

  • kapacitetsplanerar och livscykelhanterar datalagringssystemet, så att det alltid finns rätt kapacitet i rätt tid.
  • övervakar prestanda och funktioner i datalagringssystemet.
  • ansvarar för felanmälan till hårdvaruleverantör.
  • omvärldsbevakar datalagringsområdet för att kunna erbjuda nya funktioner och lösningar.
  • erbjuder ett lagringssystem som består av dubblerade komponenter, såsom CPU/minne och nätverkskort. Diskkonfigurationen är byggd för att tåla att en eller flera diskar kan gå sönder, utan påverkan på produktionen. Diskarna är av typen spinnande disk.

Behov/nytta

Lagringsplattform som är optimerad för att lagra videofilmer till en låg kostnad. En centralt hanterad datalagring innebär en kostnadseffektiv lösning, med både stordriftens fördelar och en möjlighet till lägre kostnader.

Villkor för tjänsteerbjudandet

Endast kamerasystem (servrar) som finns i Intraservices datacenter, kan nyttja detta lagringserbjudande.

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid. 

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet. Följande prismodell styr volym och fakturering: Per enhet
Planerat underhåll
Datum för planerade servicefönster (driftstopp).