Tjänsteerbjudande: Ospeglad lagring (server)

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Ospeglad lagring är till för de system som inte har kravet att systemet ska vara tillgängligt inom fyra timmar efter en större incident eller bortfall av en hel datahall.

Tjänsteerbjudandet erbjuds vid beställning av server. Beställning av ny server, förändring av server samt avveckling av server, görs i Beställningsportalen.
I erbjudandet ingår att Intraservice:

  • kapacitetsplanerar och livscykelhanterar datalagringssystemet, så att det alltid finns rätt kapacitet i rätt tid.
  • övervakar prestanda och funktioner i datalagringssystemet.
  • ansvarar för felanmälan till hårdvaruleverantör.
  • omvärldsbevakar datalagringsområdet för att kunna erbjuda nya funktioner och lösningar.

Lagringssystemet består av ett separat och dubblerat nätverk (SAN), dubblerade komponenter, såsom cpu/minne och nätverkskort. Diskkonfigurationen är byggd för att tåla att en eller flera diskar kan gå sönder, utan påverkan på produktionen. Diskarna är av typen SSD (flash).

Behov/nytta

Ospeglad lagring är till för de system som inte har kravet att systemet ska vara tillgängligt inom 4 timmar efter en större incident eller bortfall av en hel datahall. En centralt hanterad datalagring innebär en kostnadseffektiv lösning, med både stordriftens fördelar och en möjlighet till lägre kostnader.

Villkor för tjänsteerbjudandet

Ospeglad lagring erbjuds endast de servrar/system som finns i Intraservices datacenter.

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt men hanteras då tjänsten är öppen för nyttjande.

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet. Följande prismodell styr volym och fakturering: Per enhet.
Planerat underhåll
Datum för planerade servicefönster (driftstopp).