Tjänsteerbjudande: Ospeglad lagring (IT-arbetsplats)

Tjänsteerbjudandet gäller endast för Gbg3000-klienterKort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Tjänsteerbjudandet riktar sig till alla förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad som har behov av datalagring från sina Gbg3000-klienter. Tjänsteerbjudandet är en del av tjänsten IT-arbetsplats, vilket innebär möjlighet till lagring på H: och I:

I erbjudandet ingår att Intraservice:

  • kapacitetsplanerar och livscykelhanterar datalagringssystemet, så att det alltid finns rätt kapacitet i rätt tid.
  • övervakar prestanda och funktioner i datalagringssystemet.
  • ansvarar för felanmälan till hårdvaruleverantör.
  • omvärldsbevakar datalagringsområdet för att kunna erbjuda nya funktioner och lösningar.
  • erbjuder ett lagringssystem som är en skalbar lösning med inbyggd feltolerans i alla komponenter såsom nätverkskort, hårddiskar, processorer och arbetsminnen, så att fel i dessa inte påverkar anslutna klienter. Diskarna (SSD) använder flash för att kunna leverera maximal prestanda och den arkitekturella systemdesignen är uppbyggd med redundanta vägar fram till dessa.
  • Ospeglad lagring (IT Arbetsplats)

Behov/nytta

Centralt hanterad datalagring innebär en kostnadseffektiv lösning, med stordriftens fördelar och möjlighet till lägre kostnader.

Villkor för tjänsteerbjudandet

Tjänsteerbjudandet gäller endast för gbg3000-klienter.

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid. 

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet. Följande prismodell styr volym och fakturering: Per enhet.
Planerat underhåll
Datum för planerade servicefönster (driftstopp).