Intraservices tjänster

Tjänst: Master-/metadata (MMD)

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsten är en strategisk resurs för Göteborgs Stads hela informationsförsörjningsflöde. Master- /metadata är den information (data) som ger stor nytta/värde genom att delas inom en organisation.

Tjänsten ger åtkomst till kvalitetssäkrad information runt person, organisation, plats och tjänst genom att göra den tillgänglig för tjänster och IT-system. Master- /metadata tjänsten underlättar digitaliseringen i staden genom att samla in kvalitetssäkrad information. Genom att samla in, kombinera och dela ökar informationens värde.

Master-/metadata är skall användas när system och tjänster har behov av information om medarbetare, anställningar och organisationsuppgifter.

Tjänsten nyttjas och avropas endast av andra tjänster och IT-system. Den har inget visuellt gränssnitt och är uppbyggd av metadata och processer som tillsammans med infrastruktur levererar det stöd som stadens verksamheter behöver.

Ytterligare information om tjänsteerbjudanden, funktioner och villkor för Master-/metadata finns beskrivet i Intraservice tjänstekatalog.

Tillämpliga lagar

  • Svensk version av dataskyddsförordningen — Personuppgifter
  • Brottsbalk (1962:700) — Dataintrång
  • Brottsbalk (1962:700)2 — Grovt dataintrång
  • Brottsbalk (1962:700) 9 kap. Om bedrägeri och annan oredlighet — Bedrägeri

Behov/nytta

Nyttan med tjänsten är att den genom att använda kvalitetssäkrad information runt person och organisation möjliggör automatisering.

Manuella uppdateringar i IT-system behöver inte längre göras vid ny upplägg, förändring och borttag av personuppgifter.

Tjänsteerbjudande

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

Senast uppdaterat

${loading}