Intraservices tjänster

Tjänst: Systemintegration

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsten möjliggör informationsutbyte mellan IT-system. I tjänsten levereras olika integrationstyper; vilket innebär att hämta, transformera och/eller förflytta data på ett förutbestämt sätt. Tjänsten innefattar utveckling, förvaltning och drift av integrationer.

Denna tjänst nyttjas och avropas endast av andra tjänster och IT-system. Den har inget visuellt gränssnitt.

IT-Integrationsmiljön består av komponenter för publicering och hantering av tjänster och gränssnitt samt meddelande och transaktionshantering för att knyta samman olika applikationer, system och data med varandra.

Ytterligare information om tjänsteerbjudanden, funktioner och villkor för Systemintegration finns beskrivet i Intraservice tjänstekatalog.

Tjänstens omfattning

IT-Integrationsmiljön består av komponenter för publicering och hantering av tjänster och gränssnitt samt meddelande- och transaktionshantering för att knyta samman olika applikationer, system och data med varandra.

Tillämpliga lagar

  • Svensk version av dataskyddsförordningen — Personuppgifter
  • Brottsbalk (1962:700) — Dataintrång
  • Brottsbalk (1962:700)2 — Grovt dataintrång
  • Brottsbalk (1962:700) 9 kap. Om bedrägeri och annan oredlighet — Bedrägeri

Behov/nytta

Nyttan med systemintegrationstjänsten är snabbare och effektivare informationsutbyte med högre säkerhet i både interna och externa processer.

Tjänsteerbjudanden

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

Senast uppdaterat

${loading}