Intraservices tjänster

Tjänst: Befolkningsregister

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsten innebär att stadens personregister innehåller aktuell och korrekt information om befolkningen. Tjänsten säkerställer personuppgifternas kvalitét.

Tjänsten ger en snabb och säker kontroll på att en person uppger riktig information, eller att befintlig information om en person är riktig.

Tjänsten kommer att avvecklas och vara en del av tjänsten systemintegration.

Ytterligare information om tjänsteerbjudanden, funktioner och villkor för Befolkningsregister finns beskrivet i Intraservice tjänstekatalog.

Tillämpliga lagar

  • Svensk version av dataskyddsförordningen — Personuppgifter
  • Brottsbalk (1962:700) — Dataintrång
  • Brottsbalk (1962:700)2 — Grovt dataintrång
  • Brottsbalk (1962:700) 9 kap. Om bedrägeri och annan oredlighet — Bedrägeri

Behov/nytta

Nyttan med tjänsten är att erbjuda förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad, aktuell och korrekt personuppgiftsinformation om befolkningen. Tjänsten säkerställer personuppgifternas kvalitét.

Tjänsteerbjudande

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

Senast uppdaterat

${loading}