Rådgivning och Stöd

Kort beskrivning

Intraservices licens-center erbjuder rådgivning och stöd för de verksamheter som inte använder Licens som tjänst.

Verksamheterna får tillgång till rådgivning och stöd via licens-center vid inköp, avtalstecknande och andra frågor som rör licensregler och molntjänster, licensavtal och liknande.

Verksamheter som vill nyttja Intraservices licens-center på detta sätt kan träffa en särskild och anpassad överenskommelse.

Behov/nytta

Licens-center är ett stöd för dig som ansvarar för och administrerar verksamhetens avtal för licenser och molntjänster.

Tjänsteerbjudandet Rådgivning och stöd ger stadens verksamheter tillgång till ett centralt kompetenscenter i frågor som rör Software Asset Management, licenser och molntjänster.

Licensiering, licensavtal och molntjänstabonnemang omfattas ofta av komplexa avtal och regler. Genom licens-center kan verksamheten få tillgång till den kompetens som krävs för att förstå och teckna avtal anpassade efter verksamhetens behov.

Vi kan bistå med att organisera och effektivisera verksamhetens kontroll, förvaltning, administration samt livscykelhantering av licenser och avtal.

Målsättningen är att hjälpa verksamheten att vara optimalt licensierad utifrån ett ekonomiskt, juridiskt och verksamhetsperspektiv.

Vid externa revisioner kan licens-center hjälpa till med hela revisionsprocessen, inklusive projektledning och tillgång till nödvändig kompetens. Licens-center kan även hjälpa till med proaktiva, interna genomgångar (internrevisioner) för att säkerställa avtalsefterlevnad.